Verkeån

Naturreservatet Verkeån är ett av Skånes största. Det sträcker sig över tre kommuner: Tomelilla, Kristianstad och Simrishamn.

Naturreservatet Verkeån är ett av Skånes största. Det sträcker sig över tre kommuner: Tomelilla, Kristianstad och Simrishamn. Området ingår dessutom i EU:s nätverk för skyddad natur och är ett så kallat Natura 2000-område. Vidare ingår det i riksintresset för friluftsliv och riksintresset för naturvård. Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Hasse och Tages Äppelkriget är delvis inspelade i området.

I naturreservatet ingår många välbesökta och vackra delområden såsom bokskogar i norr, Brösarps backar, Verkasjön, Agusa, slottslandskapet kring Christinehof, åmynningen vid Haväng. Även Jären (också kallad Hörrödsåsen), östra Skånes största getryggsås, är en del av reservatet. Ett av Skånes högsta vattenfall, Hallamölla, finns vid Hallamölla kvarn. Vattnet faller i fem steg med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter. De höga backarna inom naturreservatet ger en fantastisk utsikt över dalgången.

Växtliv

Backarna och hedarna, som historiskt använts som odlings- och betesmarker, täcks av blommande ljung under sensommaren. På backarna växer gullviva, backsippa och sandnejlika. På sandstäpperna växer tofsäxing, sandlilja, sandnejlika och sandvendel.

Djurliv

Naturreservatet följer Verkeån - en å relativt ren och opåverkad av näringsämnen. Ån är artrik på fisk, bland annat öring, storsimpa, elritsa, bäcknejonöga, gädda och ål. Vid ån trivs fåglar som strömstare, forsärla och den färgglada kungsfiskaren som lockas av de många insekter som trivs i den fuktiga miljön vid vattnet. Gråhägern gillar att fiska i Verkeån. På de öppna markerna trivs törnskata, ormvråk och röd glada.

Många insekter trivs i åns fuktiga landskap, men många trivs också i de sandrika backarna. Skalbaggsarterna är talrika: dyngbaggar, månhornsbagge, bokoxe, sexfläckig blombock och läderlöpare för att nämna några.

Vandringsleder

Backaleden

Gulmarkerade Backaleden (19 km) går söder om Verkeån från Andrarums alunbruk, via Brösarp och fram till Haväng vid kusten.

Backaleden är en "systerled" till Skåneleden och de slingrar sig parallellt med varandra längs med Verkeån. Leden passerar ett av Skånes högsta vattenfall, Hallamölla. Vattnet faller i fem steg med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter. Leden går förbi rastplatsen Vantalängan i Brösarp. Vid Vantalängan finns sitt- och grillplatser, toaletter och ett par större vindskydd. Ved finns tillgängligt på området.

Glimmebodaleden eller blå leden

Den blåmarkerade Glimmebodaleden är 5 km lång och utgår från den fyrlängade, traditionellt byggda, korsvirkesgården Glimmebodagården med anor från 1700-talet. Vandringsleden bjuder på 100 meters stigning över 1,5 kilometer. Uppe på höjden väntar utsikten mot havet. Vid klart väder kan man se Bornholm. Betydligt närmare syns Brösarps, Ravlundas, Vitabys och Södra Mellbys kyrktorn.

Österlenleden, en del av Skåneleden

Vandringsleden Österlenleden är 19 mil lång och en del av Skåneleden. Den har både sin början och sitt slut i Ystad. Österlenleden är uppdelad i tolv etapper och första halvan går nästan i vattenbrynet upp till Vitemölla, där den vänder in mot Ravlunda och Brösarps norra backar. Sedan går du söderut och innan du är tillbaka i Ystad har du vandrat i skogar, på betesmark, i sjölandskap och längs vackra åsar.

Hitta hit

Verkeån delas upp i tre områden: Verkeån delområde 1 i öst, Verkeån Agusa-Hallamölla i väst och Verkeån del II:2 Blästorp som ligger mellan dessa. I följande länkar finner du både regler för områdena samt information om parkeringsplatser. Genom området finns många vandringsleder.

I detta området gäller speciella föreskrifter som du kan läsa om via länkarna nedan.

➔ Föreskrifter för Verkeån delområde 1 Länk till annan webbplats.

➔ Föreskrifter för Verkeån delområde II:2 Blästorp Länk till annan webbplats.

➔ Föreskrifter Agusa-Hallamölla Länk till annan webbplats.

Om Verkasjön

Verkasjön finns inom området Agusa-Hallamölla. Det är en ganska opåverkad skogssjö som från början var en gammal torvtäkt. Från sjön kan man promenera till Andrarums alunbruk, som på mitten av 1700-talet var en av Skånes största industrier. Här kan man fortfarande se slagghögarna - de röda backarna - som är en restprodukt från alunproduktionen.

Djurliv

Sjön hyser ett värdefullt fågelliv och är skyddad av fågeldirektivet. Det är populärt att fiska i sjön och den hyser bland annat abborre, mört, gädda och sutare. Fiskekort löser man via Högestad & Christinehof Förvaltnings AB.

Hitta hit

Från Brösarp kör man mot Bertilstorp där man svänger söderut tills man når Verkasjön. Sjön kan också nås från Andrarum. Det finns parkeringsplatser och grillplatser invid sjön och skåneleden passerar förbi. Här finns även övernattningsmöjligheter i form av vindskydd och möjlighet att resa tält.

Hästar som betar på ljunghed