Källaskogen i Brösarp

Det tätortsnära rekreationsområdet i Källaskogen strax söder om Brösarp är inte naturreservat utan. Här gäller vanlig allemansrätt.

I och runt Brösarp finns sammanlagt över 100 km markerade spår och leder. Majoriteten ligger dock i naturreservat som omfattas av föreskrifter.

I Källaskogen ligger tre motionsspår, varav ett med belysning kvällstid. Här finns också två vindskydd med grillplatser och ett utegym. Belysning från skymning fram till kl. 21.00.

Motionsspåren börjar och slutar vid vindskyddet bakom Brösarps IF:s träningsplan och parkering (alternativt från Andrarums IF:s klubbstuga i Brunnsvik).

  • Elljusspår – 1,75 km (belyst)
  • Rött spår – 2,5 km
  • Blått spår – 5 km

Vid fel på belysningen, felanmäl till Tomelilla direkt på 0417-180 00 eller kommun@tomelilla.se.

Karta över vandringslederna i PDF-format Länk till annan webbplats.