Drakamöllan

Förr i tiden levde en mjölnare som drev en kvarn i Julebodaån som rinner genom området. Han hette Drake och har gett namn åt naturreservatet.

Drakamöllan är ett naturreservat, ingår i riksintresse för friluftsliv och naturvård och är ett Natura 2000-område. Drakamöllan naturreservat ligger som en avstickare från Tomelilla kommun i nordost, mellan Simrishamn och Kristianstad kommun. Området erbjuder en god utsikt. Besökare kan till och med se Östersjön, då höjdskillnaden mellan lägsta och högsta punkten är upp till femtio meter.

Växtliv

Förr i tiden användes markerna som åkermark i två år och därefter som betesmark i ett tiotal år. Idag plöjer man delar av naturreservatet med ett intervall på tio år för att försöka bibehålla den specifika kalkhaltiga jorden. De torra trädlösa ängarna är av naturtypen sandstäpp, en ovanlig naturtyp som består av kalkrik sandjord. De sandiga markerna har dragit till sig ett specifikt djurliv i form av sandlilja, sandödla och sandbi. På sensommaren täcks fälten av blommande ljung. Delar av heden bränns ner varje år för att undvika att ljungen tar över de öppna gräshedarna.

Djurliv

Bland ovanliga djur kan fjärilen svartfläckig blåvinge nämnas. Denna fjäril kräver en väldigt speciell miljö eftersom larverna lever ihop med en speciell myra i närheten av backtimjan. Kungsfiskare och forsärla lockas av ån som rinner genom reservatets östra del. Den skygga fågeln sommargylling kan man se i lövskogarna eller vid ån om man har tur, men oftast är det lättare att höra dess karakteristiska läte.

Vandringsleder

I området går den 9 km långa blåvingeleden som svänger av norrut genom naturreservatet Maglehem och naturreservatet Kumlan. Den vita leden håller sig inom Drakamöllans gränser och är 3 km lång.

Hitta hit

Från väg 19 ca 5 km norr om Brösarp går en väg in till reservatet, förbi Drakamöllans gårdshotell. Du kan även ta bussen, SkåneExpressen 4, till hållplats ”Maglehem Sockenvägen” som ligger i närheten av Drakamöllan.

I detta naturreservat gäller speciella regler som du kan läsa om i länken nedan och på informationsskyltar i området.

Stenbumling på hed, träd i bakgrunden och blå himmel