Fyledalen

Dalen bildades för cirka 15 000 år sedan i samband med istidens slut, när smältvattnet rann fram på sin väg mot havet.

Många geologiska spår finns kvar från forna tider. Man har även funnit 70 miljoner år gamla rester från havslevande djur i dalen. Därför är Fyledalen av stort intresse för forskning och studier.

Tidigare gick Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ) bland annat genom Fyledalen. Den gamla järnvägen är numera ett populärt utflyktsmål för dressincykling mellan Tomelilla och Fyledalen. Fram till år 2009 utvanns kvartssand ur Fyleverkens sandtäkt nordväst i området.

Naturreservatet ingår i riksintresset för naturvården och är ett Natura 2000-område. Delar av naturreservatet ligger i Ystad respektive Sjöbo kommuner.

Växtliv

Reservatet består till största delen av äldre bokskog med lång kontinuitet, vilket har främjat bevarandet av hotade arter. På grund av sitt djup råder ett speciellt klimat i dalgången vilket gynnar många värmeälskande arter.

I den tjugo kilometer långa Fyledalen ringlar Fyleån fram genom ett platt beteslandskap. Dalens branta sluttningar består av ädellövskog och buskrika betesmarker. Intill ån växer den vattenälskande klibbalen. Ramslök, vitskråp, backnejlika, brudbröd, mandelblomma är några av växterna man hittar i Fyledalen.

Djurliv

Den klargröna lövgrodan trivs i den fuktiga miljön. Många andra ovanliga amfibier har också bosatt sig i Fyledalen t.ex. klockgroda och större vattensalamander. Fyledalen är också ett av Sveriges artrikaste område för fladdermöss; 17 av landets 19 arter har upptäckts i området.

Mest känd är ändå Fyledalen för mängden fågelarter, i synnerhet rovfåglar t.ex. bivråk, brun glada, brun kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, kungsörn och lärkfalk. Andra fågelarter omfattar skogsduva, spillkråka, korp, stenknäck, stork (även svart stork), häger, kungsfiskare, forsärla och strömstare.

Fyledalen är en rofylld miljö för den känsliga kronhjorten. I skogarna bor även dovhjort, vildsvin, rådjur och ibland älg. Bland stengärdena finns sandödlor och snokar.

Vandringsleder

Stenbyrundan är en kortare led på ca 2,2 km. Den går igenom såväl kulturlandskap som barr- och lövskog i ganska backig terräng. Du kan lätt parkera bilen i direkt anslutning till leden - här finns också info, grill- och rastplats. Runtom i Fyledalen finns grusvägar man också kan vandra på, men det finns inga längre markerade leder att följa.

Hitta hit

Besökare kan nå området via Benestads backar där parkeringsmöjligheter finns. Man kan även parkera vid det gamla tegelbruket där vägen från Tomelilla kommer ner i dalen.

Det är möjligt att ta sig till Fyledalen via buss. Det finns också två busslinjer till närheten av Fyledalen. SkåneExpressen 4 stannar vid hållplatsen ”Benestad kyrkan” och SkåneExpressen 5 stannar vid hållplatsen ”Röddinge landsvägen”.

Beslut med föreskrifter över naturreservatet finns att läsa om i länken nedan.

Grönskande äng med stengärde och träd i bakgrunden