Ansök, ändra eller säg upp plats

Här kan du läsa om hur du ansöker, ändrar och säger upp en plats på förskolan i Tomelilla kommun.

Ansök om plats

Förskola och annan pedagogisk omsorg vänder sig till barn som inte börjat skolan i åldern 1-5 år. Du kan ansöka om förskoleplats eller plats i pedagogisk omsorg tidigast sex och senast tre månader innan du vill att ditt barn ska börja. Tänk på att ansöka inom angivet tidsintervall för att garantera dig en plats i Tomelilla kommun vid önskad tidpunkt. Platserna fördelas i turordning, i första hand efter önskemål och i andra hand så nära barnets hem som möjligt. Utöver detta tillämpar Tomelilla kommun även syskonförtur till förskolan där annat syskon är placerat.

För att ansöka om plats, ändra eller säga upp plats använder du e-tjänsten IST, en administrativ portal där du som vårdnadshavare kan se dina uppgifter, ändra schema och inkomst via ett eget konto. Konto respektive kontouppgifter tilldelas i samband med din ansökan till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Bekräftelse på din ansökan

I samband med din ansökan skickas en bekräftelse ut samt inloggningsuppgifter till IST. Du får även ett meddelande när barnet fått plats på en förskola eller i pedagogisk omsorg. Detta gäller även för ansökan om fritidshem. Om barnet redan har en plats på förskola sista juli året de ska börja skolan, sker en automatisk överflyttning till fritidshem.

Tacka ja eller nej till erbjuden plats

Om ni är två vårdnadshavare är det viktigt att båda tackar ja till den erbjudna platsen inom angiven tidsram. Om ni tackar nej till erbjuden plats på förskolan men önskar plats vid annat tillfälle längre fram, måste ni genomföra en ansökan på nytt. I de fall ni tackar ja till erbjuden plats men väljer att stå kvar i kön i avvaktan på förstahandsvalet, behåller barnet sitt ansökningsdatum.

Vårdnadshavare kan flytta fram placeringsstart högst en månad, om inte synnerliga skäl finns.

Ändra eller säg upp plats

För att ändra eller säga upp en plats använder du även här kommunens e-tjänst IST. Vid en eventuell uppsägning är uppsägningstiden en månad, och för denna tid ska du fortsatt betala din barnomsorgsavgift. Avgiften halveras om uppsägningen sker före den 15 i månaden.