Avgifter förskola och fritidshem

Här hittar du sammanfattande information om avgifter för barn i förskola eller fritidshem.

Varje månad betalar du en avgift för din plats i förskolan eller fritidshemmet. Hur hög avgiften är beror på antalet barn, åldern på barnen och hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad, det vill säga inkomsten före skatt per månad. Som hushåll avses både ensamstående, makar samt sambos som är folkbokförda på samma adress även om en person inte är vårdnadshavare till barnet.

Inkomsttaket per månad för 2024 är 56 250 kronor.

År 2024 ser avgiftstaket och den högsta avgiften för barn i förskolan ut så här:

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn

Avgift

Maxtaxa per månad

1

3 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Högst 1 688 kr

2

2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Högst 1 125 kr

3

1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Högst 563 kr

År 2024 ser avgiftstaket och den högsta avgiften för barn i fritidshemmet ut så här:

Fritidshem

Antal barn

Avgift

Maxtaxa per månad

1

2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Högst 1 125 kr

2

1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Högst 563 kr

3

1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Högst 563 kr

Maxtaxa

Kommunens avgiftsnivåer beräknas med hjälp av en maxtaxa som skolverket informerar om varje år. Det innebär att det finns ett inkomsttak och en högsta avgift för första, andra och tredje barnet som påverkar hur hög avgiften får bli för olika familjer. Antalet barn i hushållet som är inskrivna i barnomsorg eller fritidshem påverkar alltså avgiftens storlek. Ju fler barn desto lägre avgift per barn. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomster är 56 250 kronor eller mer per månad före skatt.

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2024.

När ditt barn börjar förskolan är första veckan, själva inskolningen, avgiftsfri. Från och med andra veckan ska du betala avgiften löpande. En avgiftsfri inskolningsvecka gäller ej vid en eventuell omplacering eller förlängd inskolning.

Allmän förskola

Alla barn 3–5 år har rätt till allmän förskola från och med 1 september det år barnet fyller 3 år, oavsett vilken sysselsättning vårdnadshavarna har. Den allmänna förskolan är avgiftsfri 15 timmar per vecka, ej under lov. Detta erbjuds alla barn, oavsett om de redan är inskrivna i en förskola eller inte.

Behöver din 3–5-åring mer än 15 timmars vistelsetid, får du minskad ordinarie avgift med 3/8 under september till och med maj.

Läs mer om regler och riktlinjer för barnomsorg i Tomelilla kommun via länken nedan.

Riktlinjer för barnomsorg

Registrera eller ändra inkomst

Alla ändringar i inkomst ska så fort som möjligt anges via vår e-tjänst IST. Ändras inkomsten mitt i en månad, gäller den nya inkomsten från och med den nästkommande månadens faktura. Vid första placering i barnomsorgen tas avgift ut enligt maxtaxans högsta belopp till dess att fullständiga inkomstuppgifter kommit in till kommunen.

Avgiftskontroll

Varje år genomför Tomelilla kommun en avgiftskontroll för familjer med barn i förskola och fritidshem. Efterkontrollen ska säkerställa att alla betalar rätt avgift, varken för mycket eller för lite. Har du betalat fel barnomsorgsavgift kommer du att debiteras eller få en återbetalning.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning utifrån taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Denna fördröjning beror på att uppgifterna från Skatteverket inte finns tillgängliga för kommunen dessförinnan.