Våra förskolor

I Tomelilla kommun finns sex förskolor i kommunal regi. Här kan du läsa mer om var de ligger och hur de drivs.

I förskolan ska barnen ha det roligt, tryggt och lärorikt. Förskolans miljö ska både utmana och locka till lek såväl som lärande. Av våra sex kommunala förskolor ligger tre av dem i Tomelilla centralort och resterande tre i Smedstorp, Brösarp och Onslunda. Utöver kommunens förskolor finns lika många fristående förskolor att välja på.