Europa Direkt

Genom EU:s stöd och program kan vi tillsammans med andra aktörer utveckla våra verksamheter.

EU-information och Tomelillas EU-arbete

EU påverkar på något vis de flesta verksamheter i en kommun. Enligt Sveriges kommuner och Landsting påverkas ungefär 60 procent av de frågor som finns på dagordningen i kommunfullmäktige direkt eller indirekt av EU.

Det är även på regional och kommunal nivå som de flesta EU-beslut genomförs i praktiken. Europa står inför många gemensamma utmaningar och som kommun har vi möjligheter att utveckla våra verksamheter genom EU:s fonder och program tillsammans med andra aktörer.

Om Sydöstra Skånes EU-kontor

Europa Direkt Sydskåne är Sydöstra Skånes EU-kontor för kommunerna Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Kontoret drivs i samverkan med EU-kommissionen. Sydöstra Skånes EU-kontor inkluderar såväl Europa Direkt verksamheten som kommunernas EU-kunskapslyft.

Kontoret representerar Sydöstra Skåne i EU-sammanhang, ger rådgivning, organiserar konferenser och studieresor, samt delegationsbesök. Kontoret fungerar som en direktlänk till EU-institutionerna.

Andra uppgifter för kontoret är att:

  • Ge rådgivning och svara på frågor om EU
  • Skapa evenemang och utbildningar om EU, dess organisation, prioriteringar, regler och finansieringsmöjligheter.
  • Främja demokratisk insyn, granskning och delaktighet.
  • Bevaka och sprida de möjligheter som ges genom EU-samarbetet.

Kontakta gärna Europa Direkt Sydskåne och verksamhetsledaren Lia Sandberg.

E-post: europadirekt@sjobo.se
Webbplats: europadirektsydskane.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 0416-272 31
Mobil: 0734 – 24 26 93

Adress:
Europa Direkt Sydskåne
Sjöbo Kommun
Gamla torget
275 30 Sjöbo

Ditt EU

Europa Direkts hemsida Ditt EU är en sida för unga, samt pedagoger och bibliotekarier i Sydskåne. Här finns information om hur du kan vara delaktig i demokratin och var du kan lära dig mer om EU.

Ditt EU, Europa direkt Länk till annan webbplats.

Logotyp: Europa direkt, sydskåne. En cirkel av gula stjärnor mot en mörkblå bakgrund