Enskilda vägar

Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts istället till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare

De som har ansvar för enskilda vägar kallas väghållare. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägarna. En enskild väghållare kan vara en samfällighetsförening, en vägförening eller en enskild fastighetsägare.

Trafikverket ger årligen bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor.

Har vägen där jag bor möjlighet att få kommunalt vägbidrag?

Om ni har driftbidrag från Trafikverket för er enskilda väg har de räknat ut en kostnad för vägen. Kommunen betalar ytterligare 17,5 procent av den summan till er i bidrag. Det sker automatiskt och ni behöver inte ansöka. Om ni byter utbetalningskonto eller vägen upphör måste ni meddela både kommunen och Trafikverket, annars kan bidraget inte betalas ut.

Hur ansöker jag om vägbidrag till enskilda vägar?

Man ansöker om bidrag för enskilda vägar på Trafikverkets webbplats.