Skötsel av vägar

Vägar har olika väghållare som ansvarar för bygg och drift av vägen.

Väghållaren är antingen Trafikverket, kommunen eller enskild ägare. I Nationell vägdatabas kan du se vilka aktörer som ansvarar för de olika vägarna i kommunen. Välj "väghållare" i menyn till vänster som heter "välj vad du vill se i kartan" och zooma in på ett område.

Nationell vägdatabas på trafikverket Länk till annan webbplats.

I vägskötseln ingår bland annat reparation och underhåll av vägbeläggningar, rensning av gatubrunnar, kontroll av säker gatumiljö och renhållning av gång- och körbanor.

När sker gatusopning?

Gatusopning utförs med en vår- och höststädning. Vårstädning vanligtvis under april/maj och höststädning under oktober/november.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

Fastighetsägare har ett solidariskt ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomt. Fastighetsägare ska hålla trottoaren fri från exempelvis ogräs, snö och löv. Vid vinterväglag ska trottoaren halk- och snöbekämpas.

Grus, ogräs och annat material får inte föras ner i rännstenen eller ut i körbana, i avloppsbrunn eller placeras på allmän platsmark.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar här.