Gatubelysning

Gatubelysningen i Tomelilla kommun omfattas av cirka 3 000 lampor.

Kommunen har ett service- och driftavtal med One Nordic som ska åtgärda släckta och trasiga armaturer och stolpar. Samarbete sker även med Trafikverket, som äger belysningen främst kring de större vägarna där inte Tomelilla kommun är väghållare.

Du felanmäler trasig gatubelysning via vår e-tjänst. Ange vad som är fel, omfattning, adress, stolpnummer samt gärna uppgiftslämnare och telefonnummer. Stolpen ska vara märkt med Tomelilla kommuns logotyp och ett stolpnummer (enligt bilden).

En lyktstolpe med ett klistermärke med Tomelilla kommuns logotyp och ett nummer som innehåller både bokstäver och siffror

Fastighetsägare som har en belysningsstolpe vid sin fastighetsgräns är skyldig att hålla fritt runt stolpen och lampan från uthängande grenar och annan växlighet som kan skada eller skymma belysningen.

Om gatubelysningen är tänd dagtid

När entreprenören felsöker och åtgärdar fel tänder de ibland upp ett helt område. Detta gäller dock under en kortare tid. Det kan också vara en tillfällig lösning tills man fått en permanent åtgärd vid större fel. Upptäcker du att belysningen är tänd på dagtid under en längre period, bör du felanmäla det.

När åtgärdas belysningsfel?

Felen åtgärdas utifrån vilken risk en släckt belysningsstolpe innebär.

Ibland ligger felet i en kabel under mark. Då anmäler kommunens entreprenör kabelfelet till nätägaren, som ansvarar för kablarna. Vid ett sådant fel kan det ta längre tid att åtgärda felet.

Omedelbar åtgärd:

 • Fel som utgör fara för person eller egendom
 • Nedkörda stolpar
 • Luckor som är av eller el-risk.

Åtgärd inom 1 dag:

Större fel till exempel på ett helt område eller by.

Åtgärd inom 3 dagar:

 • Gruppfel t.ex. kvarter eller vägsträcka
 • Omfattande vandalisering
 • Mörk vägkorsning i infarts- eller huvudgata.

Åtgärd inom 1 vecka:

 • Släckt eller blinkande ljuskälla vid och inom 10 meter från övergångsställe
 • Större korsning
 • Utgång från skola
 • Markerad busshållsplats.

Åtgärd inom 30 dagar:

Två eller flera släckta eller blinkade intilliggande ljuskällor.

Åtgärd fem gånger per år

Enstaka ljuskällor bytes enligt plan:

 • Januari
 • Maj
 • September
 • December