Flytt av övergivna fordon

Fordon som övergivits på allmän platsmark inom kommunen kan felanmälas via vår e-tjänst

Förutom att skrotfordon skräpar ner betraktas de också som farligt avfall så länge de innehåller vätskor och komponenter som är skadliga för miljön. Enligt Miljöbalken är det förbjudet och därmed straffbart att överge ett motorfordon. En fordonsägare kan åtalas för miljöbrott oavsett om fordonet står uppställd på egen, annans eller på allmän mark.

Om det finns övergivna fordon på ett privat område vänder du dig till markägaren som i sin tur kan kontakta Kronofogdemyndigheten för att ansöka om särskild handräckning enligt lagen (1990:746) § 4 om betalningsföreläggande och handräckning.

Fordon som övergivits på allmän platsmark inom kommunen kan felanmälas via vår e-tjänst. Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en längre tid medan kommunen arbetar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven som gäller för borttransport eller skrotning av fordon.