Vintervägar

En väg genom snölandskap

Ansvaret för snö- och halkbekämpning delar kommunen med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare.

Gatukontoret utför vinterväghållning i Tomelilla tätort. I Skåne Tranås, Smedstorp, Lunnarp, Spjutstorp, Onslunda och Brösarp anlitas entreprenörer.

I Nationell vägdatabas kan du se vilka aktörer som ansvarar för de olika vägarna i kommunen. Välj väghållare i menyn som heter "välj vad du vill se i kartan" till vänster och zooma in på ett område.

Nationell vägdatabas på trafikverket Länk till annan webbplats.

När utförs snö- och halkbekämpning?

Halkbekämpning utförs både i förebyggande syfte och vid behov på huvudgator, gång- och cykelvägar. Vinterberedskapen gäller vanligtvis november till april. Vårstädning efter snö- och halkbekämpningen görs vanligtvis under april-maj.

Vid snöröjning prioriteras huvudgator samt gång- och cykelvägar. Villagator snöröjs först när de prioriterade gatorna är framkomliga.

Vid vilket snödjup utförs snöröjning?

  • Huvudgator: 4 cm
  • Gång- och cykelvägar: 4 cm
  • Villagator: 12cm

När bortforslas snöhögar?

Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas upp. Därför forslas snön bort görs främst om den utgör fara för framkomligheten. På villagator där fordon har svårigheter att mötas på grund av breda snövallar är första åtgärden att ordna ”mötesplatser”. Snöhögar exempelvis vid övergångsställen och i korsningar, flyttas eller körs bort efter behov.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

Som fastighetsägaren är det ditt ansvar att se till att trottoarer utanför din tomt är säker genom att skotta, sanda, eller grusa. om det saknas trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

Brunnar ska hållas fria från snö och is så att smältvattnet kan rinna undan. Tänk också på att röja väg upp till din brevlåda, samt till dina avfallskärl, så att posten och sophämtningen kommer fram. Snö och istappar ska röjas bort från tak och takrännor.

Efter snösmältningen ska du sopa undan sand och grus från trottoarer, gångbanor och trappor utanför din fastighet.