Ledsagning

En ledsagare följer med och ger dig stöd när du ska göra olika ärenden.

I Tomelilla kommun kan man få ledsagning utifrån något av nedanstående kriterier. Dessa baseras på tre olika lagstiftningar.

1. Hjälp att komma ut i samhället/ledsagning – en insats enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Ledsagning är ett komplement till hemtjänsten och ger stöd och hjälp till den som på grund av psykiska eller fysiska funktionshinder inte klarar av att ta sig fram i samhället på egen hand. Ledsagningen utförs av hemtjänsten. Vill du ansöka om ledsagning vänder du dig till kommunens biståndshandläggare.

2. Ledsagarservice enligt LSS

Ledsagarservice ska underlätta för dig att ta dig till och att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Servicen är individuell. Insatsen är behovsprövad. Vill du ansöka om ledsagare vänder du dig till LSS-handläggaren.

Kontakt biståndshandläggare och LSS-handläggare:

Tomelilla direkt: 0417 - 180 00 eller kommun@tomelilla.se

3. Färdtjänst med ledsagare

Vill du ansöka om ledsagare under resa vänder du dig till färdtjänsthandläggare på Skånetrafiken.

Läs mer på Skånetrafikens webbplats Länk till annan webbplats.