Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänsten är till för dig som på grund av en funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik.

Färdtjänst

Det är Skånetrafiken som ansvarar för färdtjänsten i Tomelilla kommun. Den är en del av kollektivtrafiken, vilket innebär att du kan få resa tillsammans med andra resenärer och kanske inte alltid den närmaste vägen.

Det krävs ett särskilt tillstånd för att kunna resa med färdtjänst. Det är Skånetrafikens färdtjänsthandläggare som utreder och beslutar om du kan få färdtjänst.

Med Skånetrafikens färdtjänst kan du resa i hela Skåne. Ska du resa inom Sverige men utanför Skåne, behöver du ansöka om riksfärdtjänst hos Skånetrafiken.

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst på Skånetrafikens webbplats. Länk till annan webbplats.

Sjukresor

Om ditt hälsotillstånd kräver resa med serviceresefordon, kan du boka en sjukresa hos Skånetrafiken. Då krävs vanligtvis ett intyg från din vårdgivare. Undantag är om du har ett giltigt färdtjänsttillstånd eller är över 85 år.

Läs mer om sjukresor på Skånetrafikens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du behöver ledsagare på din resa, läs mer här