Kontrollansvarig och kontrollplan

Ska du bygga, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig för ditt projekt. Är det små ändringar behövs oftast ingen. Och utför du en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

När krävs det en kontrollansvarig?

Huvudregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig när ett ärende handlar om åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock vissa undantag från när en kontrollansvarig behövs. På Boverket.se finns mer information om när det kärvs kontrollansvarig eller ej. Länk till annan webbplats.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige måste vara certifierad enligt EU:s tjänstedirektiv. Deras roll är att säkerställa att projektet uppfyller bygglagstiftningens krav genom att ta fram en kontrollplan, delta i tekniska samråd och besiktningar, samt skapa ett viktigt underlag för byggnadsnämndens slutbeslut. Den kontrollansvarige måste ha oberoende ställning, och får inte vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Kontrollplan

En kontrollplan visar de kontroller och andra anmälningar som ska göras under byggtiden, samt vem som ska göra dem. Vilka kontroller som ska göras, och hur många, anpassas efter det du ska bygga. I enklare ärenden kan du som byggherre själv vara ansvarig för att kontrollera ditt bygge. Då ska du lämna förslag på kontrollplan. I mer omfattande ärenden krävs i allmänhet en certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig tar då fram förslag till kontrollplan. Byggnadsnämnden beslutar om kontrollplan och kontrollansvarig.

Det är byggherrens ansvar att det finns en kontrollplan. Den som ska kontrollera punkterna i kontrollplanen ska signera kontrollplanen under tiden bygget pågår. Verifierad kontrollplan lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked när bygget är klart. Kontrollplanen ska vara korrekt ifylld och undertecknad.

På Boverket.se finns mer information om när det krävs en kontrollplan eller ej. Länk till annan webbplats.

Exempel på kontrollplan

Nedan finns flera exempel på enkla kontrollplaner att utgå från eller använda som förslag till kontrollplan, om du själv ska ta fram en kontrollplan och om de passar för ditt ärende.

Blanketter för kontrollplan