Pågående byggärenden

Har du ett pågående byggärende? Behöver du komplettera ett mark- eller rivningslov? Är du granne och vill tycka till med ett yttrande? Här har du alla e-tjänster kopplade till påbörjade eller pågående ärende.

Följ ditt pågående eller avslutade ärende

Har kan du som sökande, ombud och kontrollansvarig följa ditt pågående eller avslutade ärende. Här hittar du även tidigare ärenden. Du kan se beslut och följa processen via vår e-tjänst Mina ärenden.

Komplettera ditt ärende

Här kan du som sökande, ombud och kontrollansvarig komplettera ditt pågående ärende med handlingar. Det gör du via vår e-tjänst Komplettera handlingar till ditt ärende. Här kan du också begära startbesked, boka tekniskt samråd och ansöka om slutbesked.

Granne och sakägare

Här kan du som granne eller sakägare tycka till om ett pågående ärende och lämna ett yttrande. Det gör du via vår e-tjänst för yttranden.