Arkiv för bygglov

Byggnadsnämnden har skyldighet att bevara alla bygglov och de beslutsgrundande handlingarna för all framtid. De flesta bygglovshandlingar förvaras i byggnadsnämndens arkiv. Vissa äldre handlingar kan finnas i kommunens centralarkiv.

Du kan beställa nybyggnadskartor och underlag för situationsplaner från oss direkt i vår e-tjänst:

Är du intresserad av att ta del av äldre bygglovshandlingar för din fastighet ska du kontakta byggnadsnämnden. Det gör du på 0417-180 00 eller på bygg@tomelilla.se.