Inventarier – inköp och försäljning

Försäljning

All försäljning, omflyttning eller utrangering (skrotning) av kommunens inventarier ska skriftligen meddelas till ekonomiavdelningen som gör förändringar i anläggningsreskontran.

Avyttring av inventarier (möbler, maskiner, fordon, konst etc.), material (saker för en viss verksamhet till exempel byggmaterial), utrustning (inventarier av mindre värde till exempel mobiltelefoner, husgeråd, handverktyg etc.) eller annan lös egendom (lösa saker) regleras i Rutin för avyttring av inventarier, utrustning och annan lös egendom

Inköp

Köper du in en vara som överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 800 kr år 2021) och har en nyttjandetid på mer än tre år ska inköpet hanteras som en investering. Uppfyller inköpet bara ett av dessa två kriterier ska inköpet hanteras som en driftskostnad. Läs mer om hur inventarier hanteras i Vägledning vid bedömningar och gränsdragningar för inköp av inventarier.