Intern kontroll

Intern kontroll är det samlade begreppet för de strukturer, system, processer och rutiner som bidrar till tydlighet och ordning i syfte att säkerställa att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Den interna kontrollen ska även bidra till att Tomelilla kommun inte skadas av oönskade händelser. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen i kommunen.

Tomelilla kommun antog ett nytt reglemente för intern kontroll 2021. Som stöd i processen för intern kontroll finns även en handbok samt mallar. Se nedan.