Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Fullmäktige beslutar bland annat om budget, kommunalskattens storlek och andra övergripande frågor. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och andra politiska församlingar.

De 41 ledamöterna och deras ersättare, väljs av invånarna i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Ledamöterna kommer från de politiska partier som finns representerade i kommunen. Antalet ledamöter som varje parti representeras av, bestäms av valresultatet och är detsamma som antalet mandat.

Fullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka. Sammanträdena äger rum i Folkets park i Tomelilla och är öppna för allmänheten att besöka. De direktsänds också via webb-tv.

Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen som publiceras på kommunens digitala anslagstavla eller i kallelsen till mötet här på tomelilla.se.

Kommunfullmäktiges presidium

Leif Sandberg (C), ordförande

Per- Olof Örnsved (SD) 1:e vice ordförande

Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande

Mandatfördelning

Parti

Antal mandat

Sverigedemokraterna

12

Socialdemokraterna

9

Moderaterna

9

Centerpartiet

6

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet de gröna

1

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Sammanträdestider

Kommunfullmäktiges sammanträden 2024

Dag

Tid

Notering

12 februari

19:00


18 mars

19:00


29 april

19:00


17 juni

16:00

Avvikande tid

23 september

19:00


11 november

19:00

 

16 december

19:00


Kallelser med handlingar

    Protokoll

    Kommunfullmäktiges beslut i korthet

    Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunfullmäktiges möten.

    Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena. Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

    Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.