Nämnder

I Tomelilla finns det tio nämnder utöver kommunstyrelsen. Två av dem är gemensamma med andra kommuner.