Förvaltningen

Tomelilla kommun har en gemensam förvaltning som leds av kommundirektör Britt-Marie McQueen.

I förvaltningen arbetar alla som har uppdraget att utföra den kommunala servicen och genomföra de beslut kommunfullmäktige och nämnder tagit. Medarbetarna är tjänstepersoner och inte politiker.

Förvaltningen är indelad i tre olika verksamheter och ett kommunledningskontor. Verksamheterna har i sin tur olika enheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar ungefär 800 personer i kommunen.

Förvaltningens ledningsgrupp leds av kommundirektören och består av verksamhetscheferna och cheferna för kommunledningskontorets avdelningar.

Förvaltningens organisationschema.