Årets föreningsledarpris

Föreningsledarpriset delas ut till en eller flera personer som anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i kommunen.

Årets nomineringar ska vara inskickade senast 31 mars efterföljande år.

Bestämmelser för Tomelilla kommuns föreningsledarpris

  • Priset är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfullt föreningsarbete, företrädesvis ungdomsarbete.
  • Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas av skriftlig motivering.
  • Priset utdelas till personer som är bosatt inom vår kommun och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i kommunen. Priset kan delas mellan flera personer.
  • Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela stipendiet. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.
  • Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
  • Priset delas ut vid en tidpunkt som kultur- och fritidsnämnden beslutar.

Tidigare vinnare

2022: Lise Svensson

Lise Svensson har under många år verkat ideellt för att människor ska finna glädje och lust i diverse fysiska aktiviteter, men främst inom skidåkningen. Hon brinner för skidåkningen och missar inte ett tillfälle att ge sig ut i spåret. Idag och sedan cirka 20 år tillbaka är hon själv en hängiven skidåkare.

När Lise inte är på skidläger besöker hon skolorna för att ge eleverna möjlighet att prova på skidåkning och rullskidåkning. Lise är en verklig ambassadör för fysisk aktivitet och en otrolig organisatör och ledare som får barn och unga att utvecklas. Så snart det faller en flinga snö i Skåne är Lise ute och spårar – hon är verkligen värd detta pris för sitt engagemang.

2021: Christian Björklund, Tomelilla AIS

Christian har under många år tränat Tomelillas barn och ungdomar i bordtennis. Detta gör han på ett helt fantastiskt sätt. Han har en ledarstil som är empatisk, positiv och tydlig. Han är inspirerande och idérik och på träningspassen strävar han efter att alla ska bli sedda, vilket stärker barnens självförtroende och deras självkänsla växer. De växer både som pingisspelare och som människor.