Årets landsbygdsföretagare och årets entreprenör

Årets landsbygdsföretagare och Årets entreprenör utses av Tomelilla kommuns politiker och beslut tas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

  • Årets entreprenör – delas ut till någon som visat prov på stor entreprenörsanda inom något område.
  • Årets landsbygdsföretagare – delas ut till någon som framgångsrikt driver ett företag inom de gröna näringarna på vår landsbygd.

Nomineringar kan lämnas från såväl företagarföreningar, företag, organisationer som enskilda.

Årets nomineringar till kommunen ska skickas in senast sista januari efterföljande år. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren och priserna delas ut på Tomelillas årliga näringslivsbankett som arrangeras av Företagarna i Tomelilla.

Tidigare vinnare av årets landsbygdsföretagare

2022: Bollerups naturbruksgymnasium

Motivering: Bollerups naturbruksgymnasium är en av Tomelillas äldsta institutioner och ett föredöme både som utbildningsinstitution och lantbruk. Genom sitt riksintag och sina betydande utbildningsinsatser, är man av stor vikt inte bara för Tomelillas utan för hela Sveriges lantbruk och landsbygd.

2021: Pinneboda gård

Motivering: Med stor omtanke för sin gård har Göran Kristiansson och familjen inte bara förvaltat Pinneboda gård från tidigare generationer utan också utvecklat gården, vilket gör både gården och den skånska landsbygden rikare nu och i framtiden.

2019: Pero och Milanka Cukic, kalkonuppfödning

Motivering: Pero och Milanka Cukics kalkonuppfödning har utvecklats till att bli en av Sveriges största. Med en kärlek till familjen, djuren och en god djurhållning i fokus är de ett fantastiskt exempel på ett landsbygdsföretag.

2018: Växtkraft i Skåne Tranås AB

Motivering:
Priset tilldelas ett företag som visar och utnyttjar fördelarna med att vara ett företag på landsbygden. Växtkraft i Skåne Tranås AB är tre ambitiösa killar som har tagit över ett välkänt och inarbetat företag med sikte på framtidens utmaningar.

Tidigare vinnare av årets entrepenör

2022: Nedrabygårds lamm

Motivering: Med stor omtanke för djuren och naturen utvecklar Maria Nilsson med familj sitt företag för en levande landsbygd. Med en önskan och ambition om att fler människor ska komma ut i naturen.

2021: Malin Lindblad och Daniel Månsson

Motivering: Med stor omtanke för sina kunder och sin personal har Daniel och Malin tillsammans skapat Skånsk Larmtjänst AB, ett riktigt familjeföretag med kontor både i Tomelilla och Malmö. Med kvalité och kunskap i fokus gör de hela Skåne tryggare.

2019: Jessica Buhre Städ & Fönsterputsning

Motivering: Med stor omtanke för sina kunder och alltid med människan i fokus utvecklar Jessica Buhre sitt företag. Hon gör stor skillnad för hela bygden, både för kunder och anställda.

2018: Lars Tärn AB

Motivering: Priset tilldelas ett företag som visat prov på gott entreprenörskap och därigenom har eller kommer att inspirera andra. Företaget är en av få leverantörer i Sverige som säljer material till både proffs och amatörer. I en väldigt nischad och smal bransch lyckas Lars Tärn AB driva ett framgångsrikt och lönsamt företag.