Lokala Brå

Vårt brottsförebyggande råd jobbar långsiktigt med åtgärder som kan stärka trygghet och minska brott.

I Tomelilla består lokala Brå av två delar - en strategisk nivå och en operativ.

Strategiska brå

I gruppen finns poltiker som kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, nämndsorföranden i familjenämnden, i samhällsbyggnadsnämnden samt i kultur- och fritidsnämnden. Här finns också representanter från förvaltningen: kommundirektör, socialchef, skolchef, samhällsbyggnadschef, tillväxt- och utvecklingschef, kommunikationschef och trygghetssamordnare. Kommunpolisen och andra aktörer kommunen har samverkansöverenskommelser med, deltar också i stragetiska brå.

Gruppen har träffas för möte ungefär fyra gånger per år där man beslutar om vilka fokusområden arbetet ska ha över tid utifrån aktuell lägesbild. Vi tror det är viktigt att koncentera insatserna vi gör och inte försöka famna allt inom trygghetsområdet på en och samma gång.

Operativa brå

Här finns tjänstepersoner som i sina arbeten kan se till att olika brottsförebyggande åtgärder blir genomförda. Insatserna ska koncentreras till de områden det strategiska brå beslutar. Även polisen finns med.

Gruppen ses regelbundet, genomför åtgärder och följer upp.