Samverkan med polisen

Samverkansöverenskommelsen skapar struktur och systematik i samverkan mellan polisen och kommunen.

Den är ett gemensamt dokument, som beskriver de utmaningar parterna valt att samverka om. Överenskommelsen bidrar till att ge ett helhetsperspektiv och en samsyn vad gäller brotts- eller otrygghetsproblem och beskriver olika roller och arbetsfördelning.

Medborgarlöften består av aktiviteter kommunen och polisen gemensamt ska arbeta med som rör specifika och lokala problemområden. Löftena förnyas med jämna mellanrum.

Läs Samverkansöverenskommelse med medborgarlöften för Tomelilla kommun och Polismyndigheten 2023 - 2024 (pdf). Pdf, 2.1 MB.

Kommunens trygghetssamordnare och kommunpolisen besöker kommunstyrelsens arbetsutskott regelbundet tillsammans och informerar om den aktuella lägesbilden. Kommunen samverkar också med polisen kring exempelvis trygghetsmätningar och myndighetsgemensam tillsyn.