Rehabilitering

Kommunens rehabgrupp hjälper dig stärka din fysiska förmåga för att klara vardagen.

Kommunen har ett ansvar för att hjälpa dig som är över 20 år och inte kan ta dig till primärvårdens rehabverksamhet, att upprätthålla en god funktions- och aktivitetsförmåga.

Stödet riktar sig till dig som behöver detta stöd antingen hemma, bor på särskilt boende eller har insatser inom funktionsnedsättningsverksamheten/LSS.

I vår rehabgrupp finns fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter. Vi arbetar i team utifrån geografiskt område.

Det här gör rehabgruppen

Vi utreder och bedömer ditt behov av rehabilitering eller habilitering. Vi utformar insatserna tillsammans med dig och målet är att göra vardagens aktiviteter möjliga och trygga för dig och att du ska klara dig på bästa sätt.

Om du har svårt att klarar din vardag kan du som en del i rehabiliteringen behöva tekniska hjälpmedel. Bedömning, utprovning och förskrivning görs av arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut kan bland annat hjälpa dig med:

  • bedömning och träning av aktiviteter i vardagen, till exempel personlig vård, förflyttningar och hushållsgöromål
  • utprovning av tekniska hjälpmedel för att underlätta vardagen i hemmet
  • bedömning av boendemiljö med förslag till förändring, till exempel i samband med att din bostad ska anpassas

Fysioterapeut

Fysioterapeut kan bland annat hjälpa dig med:

  • bedömning, träning och behandling om du har nedsatt funktionsförmåga
  • utprovning av tekniska hjälpmedel för du kan behöva för att gå eller förflytta dig

Kommunen tar ut en kostnad för rehabilitering, utprovning av hjälpmedel och uthyrning av hjälpmedel. Avgifterna ingår i kommunens maxtaxa.

Läs mer om hjälpmedel här

Läs om avgifter inom stöd och omsorg