Avlösarservice i hemmet

Livet för en familj med en familjemedlem med omfattande funktionsnedsättning kan ibland vara komplicerat.

Anhöriga kan behöva vila, ägna sig åt andra i familjen eller sina egna intressen.

Vid dessa tillfällen finns möjlighet att få avlösning i hemmet. Avlösning kan ges som en regelbunden insats, under hela dygnet alla veckodagar.

För mer information, kontakta LSS-handläggare genom Tomelilla direkt.