Användbara resurser

Det finns många ställen att hämta information ifrån, här är några av dem.

Godmansföreningar

Godmansföreningens uppdrag är att hjälpa och stötta gode män och förvaltare. De kan erbjuda erfarenhetsutbyte, försäkring med mera.

Godman.se

Här finns mycket information: www.godman.se Länk till annan webbplats.. De har även länkar till flera stora kommuner som har mycket information på sina hemsidor.

Tips och råd

Myndigheter

Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Pensionsmyndigheten www.pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kronofogden www.kronofogden.se Länk till annan webbplats.

Skatteverket www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Konsumentverket www.konsumentverket.se Länk till annan webbplats.

Konsumenternas www.konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

Hallå konsument www.hallakonsument.se Länk till annan webbplats.

Ersättningskollen www.ersattningskollen.se Länk till annan webbplats.

Litteratur:

God man och förvaltare – en handbok, Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt.
Förlag Studentlitteratur AB. Denna bok använder vi oss i våra utbildningar.