Tillgångsförteckning

Den första redovisningen du gör till överförmyndarnämnden är att skapa en tillgångsförteckning.

Tillgångsförteckningen ska innehålla uppgifter om de tillgångar som din huvudman ägde den dagen som hen fick god man eller förvaltare. Det handlar till exempel om bankkonton, aktier, fonder, fastigheter, bostadsrätt. Kapital och räntebesked från bank ska bifogas. Innehav och värde för fastighet eller bostadsrätt kan styrkas med taxeringsvärde alternativt köpeavtal om det inte finns en aktuell värdering.

I tillgångsförteckningen ska även din huvudmans kända skulder stå med. Om det finns flera skulder ska du ange varje fordringsägare för sig, med respektive belopp.

De skulder som redovisas kan vara banklån, andra krediter, skulder hos kronofogdemyndigheten, inkassobolag mm. Skulder som avser obetalda räkningar som ännu ej förfallit till betalning redovisas inte.

Finns lån från anhöriga eller vänner skall skuldebrev upprättas och bifogas. Skulderna ska styrkas med till exempel skuldebrev eller utdrag från kronofogden eller inkassobolag. Det kan vara svårt att hinna bilda sig en uppfattning om huvudmannens skulder de första månaderna som god man eller förvaltare. Uppge de skulder du vet om och har verifikationer på. Om du skulle få vetskap om fler skulder under året så ska du redovisa dem i årsräkningen.

Tänk på att spara en kopia av förteckningen och att sända in kopior av underlagen.

Förteckningen utgör ingångsvärdet för din årliga redovisning.