#22 – Avsnitt 2 corona-special

Detta är en sammanfattning av poddavsnittets innehåll.

Avsnittet publicerades 2020-05-27.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson har bjudit in kommunstyrelsens ordförande, Leif Sandberg, och kommunstyrelsens andre vice ordförande, Sara Anheden, för att fortsätta diskussionen om coronaviruset och kommunens arbete.

Digital vardag och nya appar

Coronapandemin har tvingat oss att börja använda digitala verktyg snabbare än innan. Skolan har fått göra omställningar till digital undervisning. Möten sker på skärmar istället för i mötesrum.

Tomelilla har dragit stor nytta av sitt tidigare digitaliseringsarbete.

– I Tomelilla gäller digitalt främst. Om vi inte kan vara bäst så ska vi i alla fall ligga i täten, säger Leif Sandberg, kommunalråd. Här finns praktiska möjligheter att göra samma saker som i de stora städerna, fast på vårt sätt.

– Det är ändå positivt att så många har lärt sig acceptera digitala verktyg. Även framöver kommer vi alla nog tänka till innan vi reser långa sträckor för att ha ett möte. Det kommer både spara tid och skona miljön, menar Sara Anheden.

Kommunen var tidigt ute med appen Nyby, ett sorts digitalt nätverk som knyter kontakter mellan kvalificerade personer som vill hjälpa till med personer som behöver hjälp. Det kan till exempel vara att bära hem matvaror till någon som inte kan själv.

Vi hjälps åt

Frivilliga engageras inte bara genom appar. Via kommunens anhörigkonsulent samordnas volontärer och personer som behöver stöd.

– Föreningar, pensionärsorganisationer och Röda korset, för att nämna några, har varit fantastiska i det här arbetet, berättar Britt-Marie Börjesson. Det arbetet har förekommit i kommunen under en lång tid, men inte varit så synligt för oss tjänstemän förrän nu.

– Det vore bra om samarbetet med de frivilliga organisationerna kunde bli en erkänd del av kommunens ”verktygslåda”, säger Leif Sandberg. Det är en viktig del i att kunna leverera välfärd, inte bara basal välfärd, utan även välmåendevälfärd.

– Även vardagskultur är en del av vårt välmående, menar Britt-Marie Börjesson, och det är något vi är riktigt bra på här i Tomelilla. Vi har ett kulturhus och bibliotek som redan jobbar med lärande och digitalt utanförskap. Men inget bra som inte kan bli bättre.

Är man är äldre eller har en äldre anhörig som är isolerad hemma och känner sig digitalt utanför, så kan man kontakta Tomelilla direkt och få hjälp.

Sveriges arbete

Sveriges taktik för att minska smittspridningen har i stora drag inneburit att tvätta händerna och hålla avstånd. Här har individens eget ansvar varit viktigt. Hur stöttar kommunen invånarna att följa rekommendationerna?

– Vi fortsätter att betona vikten av att hålla i och hålla ut. Vi måste också vara uppmärksamma på allmänhetens beteende, och se till att gå ut i våra kanaler och sprida kunskap när vi märker att rekommendationerna inte följs, säger Britt-Marie Börjesson.

– Kommunen kan göra vissa bitar, men vi kan inte ta eget ansvar åt kommuninvånarna, det kan bara invånarna själva göra, säger Leif Sandberg. Alternativet är poliser, militärer och övervakning, och det jag ingen vän av.

Lärdomar och konsekvenser

Det är viktigt att utvärdera. Detta är något som sker ständigt inom kommunen. Kommunstyrelsen, ledningsgrupper och politiker träffas regelbundet och drar lärdom av framgångar och misstag. Ett större krislager och bättre resursallokering är några av sakerna som redan uppmärksammas.

Vilka andra lärdomar kan vi bära med oss från den här krisen?

– En viktig lärdom är tillit, att lita på att vi invånare kan ta eget ansvar. Jag är tacksam över att vi har haft friheten att röra oss ute och kunnat njuta av den härliga våren, i jämförelse med andra delar av Europa där den möjligheten inte finns. Därför är det viktigt att vi fortsätter visa att vi kan ta ansvar för oss själva och varandra, säger Sara Anheden.

– Jag hoppas att kunna hålla diskussionen om stad och landsbygd vid liv. Delar av vårt näringsliv handlar om av vad som kallas från jord till bord. Vi kommer inte kunna slåss mot urbaniseringen, men det finns en grön våg och en styrka i småskaligheten. Det vill jag ta med mig från den här krisen, berättar Britt-Marie Börjesson.