#21 – Avsnitt 1 corona-special

Detta är en sammanfattning av poddavsnittets innehåll.

Avsnittet publicerades 2020-05-27.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson har bjudit in kommunstyrelsens ordförande, Leif Sandberg, och kommunstyrelsens andre vice ordförande, Sara Anheden, för att diskutera och prata om coronaviruset och hur det har påverkat kommunens arbete.

Informationsspridning

Utöver presskonferenserna och de nationella nyheterna har man som kommun informationsnätverk i form av samverkansmöten med regionen och länsstyrelsen, ofta flera gånger i veckan. Inom SKR hålls konferenser för olika grupper, till exempel för kommundirektörer, skolchefer, socialchefer, förvaltningschefer med mera.

Under rådande situation träffar Britt-Marie Börjesson sin ledningsgrupp två gånger i veckan för att bygga upp en bas för att klara av en mer kritisk situation. Varje chef jobbar sedan vidare i sin verksamhet.

– Jag tror aldrig att jag i hela min yrkeskarriär har nätverkat så mycket, säger Britt-Marie Börjesson.

Även kommunens kontaktcenter, Tomelilla direkt, har kopplats på för att invånarna ska kunna kontakta kommunen snabbt och få svar på sina frågor.

– Fördelen med att vara en liten kommun som Tomelilla är att vi är en gemensam förvaltning, berättar Leif Sandberg. Vi behöver inte riva förvaltningsmurar, flytta resurser och prioritera om, utan alla möjligheter finns.

Sara Anheden märker fördelarna med att kunna ha en dialog och direkt kommunikation mellan politiken och förvaltningen.

– Jag tror det är det bästa sättet att arbeta i det läge vi är i nu.

Social oro

Många som kontaktar kommunen har frågor kring smittspridning. Smittspridningen är en viktig fråga för kommunen, inte minst på grund av att en stor del av kommunens medarbetare jobbar fysiskt nära invånarna.

– Det har visat sig att en person kan vara smittbärande utan symptom, då är det extra viktigt med kommunikationen utåt, säger Britt-Marie Börjesson.

För att trygga medarbetarna och skydda de äldre följer kommunen folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förberedelser har gjorts för att kunna avgränsa och skilja av både personal och enheter om smittan skulle uppstå.

– Den nationella fördelningen av skyddsutrustning fungerar bra, berättar Britt-Marie. Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska är mycket delaktig i fördelningsarbetet av skyddsutrustning, vilket är en trygghet för oss.

Är man orolig för sig själv eller en anhörig kan man vända sig till sin närmsta kontaktperson eller kontakta Tomelilla direkt.

Vanliga frågor

De flesta frågorna kretsar kring smittspridning, skyddsutrustning och munskydd. Men en del är också oroliga över barn och ungas fritidsaktiviteter och har frågor kring föreningarnas fortsatta verksamheter.

– Vi får allt från detaljfrågor till större frågor, berättar Leif Sandberg. Både privatpersoner och föreningar vill ha reda på vem, var och hur smittan finns. Även om vi hade vetat så kan vi inte gå ut med information om folks hälsa, vare sig det gäller covid-19 eller andra sjukdomar. Men många frågar ju för att de vill skydda sig själva.

Leif Sandberg uppmanar invånarna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att hålla avstånd och att tvätta händerna.

Budget

2020 års budget togs fram långt innan man visste hur året skulle bli. Kostnader har tillkommit på grund av ökad sjukfrånvaro, extra insatser och skyddsutrustning. En del kostnader kommer att täckas av bidrag från staten, men den ökande arbetslöshet och ett försämrat näringsliv kommer enligt prognoserna att påverka framtiden. Leif Sandberg betonar vikten av att följa upp alla kostnader regelbundet.

– Det här är ingen isolerad fråga, säger Sara Anheden. Det här årets händelser kommer också att påverka hur vi lägger nästa års budget.

Tomelilla kommun har ett starkt näringsliv med ett stort antal småföretag och en stark besöksnäring. En aktuell fråga är hur kommunen kan stötta inför sommarens semesterbesök. Ett exempel på åtgärd är att tillåta uteserveringarna att öppna tidigare för att stötta restaurangnäringen.

–Det är en utmaning att få företagarna att använda de insatser och stöd som erbjuds. Exempelvis Region Skånes företagsakut, säger Leif Sandberg.

Kommunen är en myndighetsutövande organisation och har en skyldighet att utöva tillsyn. För att inte störa näringslivet i onödan ser kommunen till att vara där det behövs och där det är akut. Nya tillsynsområden har dock framträtt på grund av restriktionerna gällande avstånd och folkmängd.