Rådgivande organ

Det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. Det hjälper också kommunen att utveckla tjänster och service.

  • Näringslivsrådet

    Näringslivsrådet fungerar som en mötesplats där kommunen och näringslivet möts och genom dialog förbättrar och utvecklar kommunens näringslivsarbete.

  • Pensionärsrådet

    Pensionärsrådet är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och pensionärsorganisationerna.

  • Ungdomsrådet

    Genom ungdomsrådet har du som är ung möjlighet att påverka kommunens politiker och beslutsfattare.

De rådgivande organen representerar olika intressegrupper som träffar och samråder med politiker och tjänstepersoner.