Öppet intranät

Tomelilla kommuns intranät är öppet för alla.

Intranätet ska göra det enklare för medarbetare i Tomelilla kommun att få tillgång till den information och service som behövs i arbetet. Intranätet är också tänkt att bidra till helhetskänsla, samarbete och gemenskap för kommunens medarbetare. Det är också möjligt att komma åt intranätet från vanliga enheter som mobiltelefoner eller surfplattor.

Tomelilla kommuns intranät är ett så kallat öppet intranät. Det innebär att vem som helst kan gå in och ta del av informationen. Det gör det möjligt för alla som är intresserade att få bättre insyn i vår verksamhet.

Även om det är ett öppet intranät, finns en liten andel av innehållet som av olika anledningar inte kan vara helt öppen, till exempel beställningsformulär eller material som skyddas av upphovsrätten. Sådant innehåll kommer fortsatt endast medarbetare kunna nå genom att logga in.