Medborgarinitiativ

Medborgarinitiativet kan jämföras med politikernas motioner och är din möjlighet att delta i den lokala demokratin.

Vad kan ett medborgarinitiativ handla om?

Medborgarinitiativ ska vara konkreta förslag gällande saker som rör kommunens verksamhet och saker som kommunen ansvarar för. Till exempel kan det handla om parker, skola, äldreomsorgen och kulturverksamheter.

Medborgarinitiativet får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild såsom ärenden som rör bygglov eller ekonomiskt bistånd. Medborgarinitiativet får inte strida mot lag eller annan författning, inte heller ha rasistiskt eller odemokratiskt innehåll.

Medborgarinitiativet ska bara behandla ett ämne i taget.

Vill du däremot felanmäla något, till exempel trasig gatubelysning, gör du det genom vår e-tjänst för felanmälan.

Allmänna synpunkter och klagomål skickar du in via vår e-tjänst för synpunkter och klagomål

Vem kan lämna ett medborgarinitiativ?

Du som är folkbokförd i Tomelilla kommun har rätt att lämna in medborgarinitiativ. Även barn och ungdomar som ännu inte har fått kommunal rösträtt kan lämna in medborgarinitiativ.

Medborgarinitiativet kan inte lämnas in anonymt.

Hur lämnar jag in ett medborgarinitiativ?

Medborgarinitiativ kan du lämna in genom vår e-tjänst. I e-tjänsten signerar du med BankID.

Du kan också använda vår ifyllbara PDF-blankett. Blanketten skriver du ut, undertecknar, och skickar till:
Kommunfullmäktige
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla

Du kan också mejla in ditt medborgarinitiativ till kommun@tomelilla.se. Skriv medborgarinitiativ i ämnesfältet.

Hur och när behandlas mitt medborgarinitiativ?

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar alla medborgarinitiativ. Längre ner via en länk hittar du kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider och protokoll.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Målsättningen är att initiativet ska besvaras inom tre månader. Om initiativet behöver skickas vidare till någon nämnd, kan det ta längre tid innan det besvaras.

Under sommaren kan det också ta längre tid.