Företagarinitiativ

Ett företagarinitiativ är en möjlighet för dig som företagare i kommunen att komma med förslag om saker kommunen ansvarar för.

Du behöver alltså inte vara folkbokförd i Tomelilla kommun för att kunna lämna ett initiativ däremot behöver du ha ett företag i kommunen. Inkomna initiativ behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vad kan ett företagarinitiativ handla om?

Företagarinitiativ ska vara konkreta förslag gällande saker som rör kommunens verksamhet och saker som kommunen ansvarar för.

Vill du däremot felanmäla något, till exempel trasig gatubelysning, gör du det genom vår e-tjänst för felanmälan Länk till annan webbplats..

Allmänna synpunkter och klagomål skickar du in via vår e-tjänst för synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats..

Skicka in ett företagarinitiativ

Företagarinitiativ kan du lämna in genom vår e-tjänst. I e-tjänsten signerar du med BankID.

Du kan också mejla in ditt företagarinitiativ till kommun@tomelilla.se. Skriv företagarinitiativ i ämnesraden.

Svarstid

Målsättningen är att initiativet ska besvaras inom tre månader. Om initiativet behöver remitteras till någon nämnd så kan det ta längre tid innan det besvaras. Under sommaren kan det också ta längre tid.