Hjälpmedel

Om du har svårt att klarar din vardag kan du som en del i rehabiliteringen behöva tekniska hjälpmedel.

Kommunen ansvarar för tekniska hjälpmedel i bostaden för dig som är över 20 år. Bedömning, utprovning och förskrivning görs av arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Det är du själv som har ansvar för rengöring och underhåll av hjälpmedlet. Om det uppstår något fel med ditt hjälpmedel ska du snarast ta kontakt med din arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Avgift för lån av hjälpmedel

Tomelilla kommun tar ut en avgift för lån av hjälpmedel, avgiften ingår i maxtaxesystemet. I avgiften ingår förutom lån av själva hjälpmedlet också löpande uppföljning, service och reparation av hjälpmedlet. Man betalar 97 kronor per månad oavsett om man har ett eller flera hjälpmedel.

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel sker obemannat utanför hjälpmedelsförrådet på Industribyn 22 i Tomelilla. Två brevlådor är uppsatta på fastighetens vänstra sida utanför dörren till hjälpmedelsförrådet. Där fyller du i dina uppgifter enligt instruktionen.

Önskar du återlämna hjälpmedel personligen, bokar du det via kommunrehabs telefonsvarare på nummer 0417-184 23.

Köpa egna hjälpmedel

Du kan också köpa hjälpmedel själv, till exempel på apotek eller andra butiker/webbutiker med hälsoprofil.

Kommunen kan inte hjälpa till med reparationer, inställningar, byten eller dylikt vad gäller hjälpmedel du köpt själv.