Anmäl utflytt

Om du flyttar från Tomelilla kommun eller vill byta från en kommunal grundskola till en fristående skola eller skola i en annan kommun, behöver du meddela oss.

Om du flyttar från Tomelilla kommun

Vid flytt från Tomelilla kommun behöver du som vårdnadshavare göra en utflyttningsanmälan för att en elev ska skrivas ut från grundskolan här. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten nedan.

Utflyttningsanmälan Pdf, 92.1 kB.

När en elev blir folkbokförd i en annan kommun, kan eleven ha rätt att gå kvar. Om ni önskar detta, meddelar ni oss via blanketten ovan.

Byta till en fristående skola eller skola i en annan kommun

Om en elev blivit antagen till en fristående skola eller en skola i en annan kommun, behöver du anmäla att eleven ska byta skola och skrivas ut från grundskolan i Tomelilla kommun.

Anmälan om skolbyte Pdf, 61.3 kB.

Blanketten mejlas till:
skolval@tomelilla.se

Blanketten skickas till:
Tomelilla kommun
Barn och utbildningsverksamheten
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Vid längre utlandsvistelse

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den/de som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om ett skolpliktigt barn flyttar utomlands behöver du som vårdnadshavare antingen ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt eller ansöka om att skolplikten ska upphöra. Ansökan måste vara oss tillhanda minst 3 månader innan en eventuell flytt, för att familjenämnden ska hinna ta beslut.

Om eleven ska vara borta kortare tid än 6 månader, ska du skicka in ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt via blanketten nedan.

Ansök om att fullgöra skolplikten på annat sätt Pdf, 259.2 kB.

Handlar det om en varaktig utlandsvistelse, det vill säga längre tid än 6 månader, ska du skicka in ansökan om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande via blanketten nedan.

Ansök om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande Pdf, 257.3 kB.

Blanketten mejlas till:
skolval@tomelilla.se

Blanketten skickas till:
Tomelilla kommun
Barn- och utbildningsverksamheten
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla