Skolval årskurs 7

Här hittar du information och e-tjänst för ansökan om skolplacering för årskurs 7 på Kastanjeskolan i Tomelilla, samt när skolan håller öppet hus.

Skolplacering

Du som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja på högstadiet ska ansöka om skolplacering. Detta gör du via vår e-tjänst med bank-id under den period som ansökan är öppen. Om barnet har två vårdnadshavare görs ansökan enbart av den ena vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren bekräftar sedan ansökan i fråga via eget login i e-tjänsten.

I Tomelilla kommun erbjuds grundskola för årskurs 7–9 på Kastanjeskolan. Om ditt barn ska gå på en skola i en annan kommun eller en skola som du inte ansökt till via Tomelilla kommuns skolval, är det viktigt att du meddelar oss om det. Det gör du i samma e-tjänst som används för skolval till årskurs 7.

Ansök om skolplacering för läsår 2024–2025

Den digitala ansökan är öppen mellan 25 januari–15 februari 2024.

Öppet hus

För att underlätta i skolvalet till högstadiet håller Kastanjeskolan öppet hus. Vid det här tillfället får du möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och se hur lokalerna ser ut.

Kastanjeskolan, Tomelilla

Öppet hus torsdag 8 februari klockan 17.00–19.00

Plats i anpassad grundskola

Om ditt barn behöver plats i anpassad grundskola tar du kontakt med kommunens samordnare. Härigenom får du mer information om utbildningen och undervisningen inom den anpassade skolan, samt vägledning i hur en utredning och ansökan går till. Läs mer och kom i kontakt här:

Anpassad grundskola