Ansök om skola eller byta skola

Vad gäller vid ansökan till kommunal grundskola i Tomelilla kommun eller vid önskan om skolbyte för ditt barn? Läs mer om det här.

Om du flyttar till Tomelilla kommun

Vid inflytt till Tomelilla kommun ska du som vårdnadshavare ansöka om skolplacering. Du kan ansöka om skolplacering i en av Tomelilla kommuns grundskolor eller anmäla redan beviljad plats i en friskola eller skola i annan kommun, oavsett tidpunkt under läsåret. Tomelilla kommun utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt.

Byta till en annan skola inom Tomelilla kommun

Om du som vårdnadshavare önskar att byta till en annan skola under grundskoletiden, behöver du göra en anmälan om byte. Det gör du genom att fylla i och mejla/skicka in blanketten nedan.

Anmälan om skolbyte Pdf, 61.3 kB.

Blanketten mejlas till:
skolval@tomelilla.se

Blanketten skickas till:
Tomelilla kommun
Barn och utbildningsverksamheten
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Om du bor i en annan kommun

Om du bor i en annan kommun men önskar att ditt barn går i en av Tomelillas kommunala skolor, kan du ansöka om interkommunal placering. Mejla eller skicka in din ansökan via blanketten nedan.

Ansökan om interkommunal placering Pdf, 61.3 kB.

Blanketten mejlas till:
skolval@tomelilla.se

Blanketten skickas till:
Tomelilla kommun
Barn och utbildningsverksamheten
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

Skolskjuts

Önskar du skolskjuts till ditt barn? Om en elev går i grundskola i Tomelilla kommun kan det vara möjligt att få skolskjuts. Läs mer och ansök här:

Skolskjuts Tomelilla kommun