Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i ditt hem.

Trygghetslarmet består av en larmenhet som kopplas in i ett eluttag. Det innehåller ett så kallat SIM-kort för att kommunicera med trygghetscentralen när man larmar.

Larmar gör man antingen genom att trycka på själva larmenheten eller på den larmklocka som man bär, antingen på handleden eller i ett band runt halsen.

När du larmar, går det ett larm via larmenheten till trygghetscentralen som besvarar larmet. Det är trygghetscentralen som du kommer kunna prata med när du larmat.

Trygghetscentralerna finns i Malmö och i Kalix. Behöver du hjälp, kommer de under dag- och kvällstid att kontakta hemtjänstpersonalen i ditt område. Nattetid kontaktas personal i den kommungemensamma nattpatrullen. Vi försöker vara på plats inom 30 minuter men under natten kan det dröja längre.

Om personalen på trygghetscentralen inte hör vad du säger eller om du inte kan förmedla dig, kommer de försöka ringa upp dig. Svarar du inte när de ringer, skickar de alltid ut personal till din bostad.

Larmet ska användas när man inte kan få hjälp på annat sätt. Kommunen har ett avtal med Careium som sköter larmen. Larmet används till exempel om du faller och inte kan ta dig upp själv. Larmtelefonen fångar upp det du säger även om du är en bit ifrån.

Behöver du hjälp i en akut situation, ring dock alltid 112 om du kan. Trygghetslarmet ska inte ersätta 112.

Så här kommer vi in i ditt hem om du larmat

För att vi ska kunna komma in i ditt hem när du larmat, behöver vi ha nyckel.

I många fall använder vi oss av så kallade personallås och då använder vi inte själva nyckeln. Vi behöver dock alltid ha en reservnyckel utifall att något skulle fela.

Alternativ:

  1. Vi monterar ett personallås på insidan av din dörr i samband med att vi installerar ditt trygghetslarm. Då behöver personalen inte nyckel utan öppnar dörren med en ”app” i telefonen.

  2. I vissa fall använder vi en så kallad nyckelbox som monteras på fasaden och där det placeras en nyckel.

  3. Vi använder fysisk nyckel.

Hur vet jag att larmet fungerar?

Trygghetslarmen är digitala och går via mobilnätet. Varje natt testas det automatiskt genom att signalen går fram till ditt larm. Det är inget som du märker då det inte kommer höras högt.

Vid elavbrott som inte varar längre än 72 timmar, kommer larmet fungera med batteri.

Om larmet inte verkar fungera, kontakta ditt hemtjänstområde eller kontakta kommunens kontaktcenter Tomelilla direkt, 0417-180 00.

Ansöka om trygghetslarm

Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats. För att få ett trygghetslarm behöver du göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare som därefter prövar din ansökan.

Om utrustning har gått förlorad eller förstörts genom oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

Läs mer om hur du ansöker hos biståndshandläggare

Avgift

Avgiften för trygghetslarmet är för närvarande 366 kronor i månaden. Kostnaden ingår i vård- och omsorgs maxtaxa.

Utöver det betalar man även en fast månadskostnad på för närvarande 61 kronor för SIM-kortet i trygghetslarmet.

När vi installerar larmet, tar vi ut engångsavgift på för närvarande 366 kronor.

Återlämning

Om du inte längre vill ha eller behöver ditt trygghetslarm längre, kontakta din biståndshandläggare. Efter att trygghetslarmet är avslutat lämnas trygghetslarmet till hemtjänstpersonalen. Kontakta din hemtjänstgrupp eller lämna det i hemtjänstens grupplokal enligt överenskommelse med hemtjänsten.