Hemtjänst

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att kunna leva ett bra liv. Hemtjänsten gör det lättare att bo kvar hemma.

Personalen är ett stöd i din vardag och kan hjälpa dig med en rad olika insatser efter beslut från biståndshandläggare. Det kan till exempel vara:

  • hjälp med personlig omvårdnad
  • inköp
  • städning
  • tvätt
  • hjälp vid måltider
  • matleverans

Hemtjänsten kan också hjälpa dig viss träning i hemmet på uppdrag av kommunens sjuksköterska och sjukgymnast.

Om du tillfälligt skulle få behov som inte kan lösas hemma, kan korttidsboende bli aktuellt.

När du får besök av hemtjänsten

All hemtjänstpersonal hos oss, har en legitimation som visar att de arbetar på Tomelilla kommun. Du vet runt vilken tid du kommer få besöket. Hur ofta vi kommer, beror på hur mycket hjälp du bedöms behöva.

Personalen ringer eller knackar på dörren. Kan du inte komma och öppna på egen hand, ordnar vi med någon av dessa två lösningar:

  1. Vi monterar ett personallås på insidan av din dörr. Då behöver personalen ingen nyckel utan öppnar dörren med sin telefon. Du behöver endast lämna en reservnyckel till oss.
  2. I vissa områden använder vi en liten nyckelbox som du monterar på fasaden. Där placeras din nyckel.

Om du har ett trygghetslarm, gäller också något av de två alternativen ovan eftersom vi måste kunna komma in och hjälpa dig även om du inte kan öppna dörren.

Läs mer om trygghetslarm

Så här ansöker du om hemtjänst

För att söka hjälp vänder du dig till kommunens biståndshandläggare med en muntlig eller skriftlig ansökan. Du beskriver vad du vill ha hjälp med.

Om du är inlagd på sjukhus och behöver ansöka om hemtjänst eller andra sociala tjänster innan du kommer hem, kontaktar sjukhuset biståndshandläggaren i kommunen efter att du samtyckt till det. Alla tjänster är individuella och måste sökas av dig personligen.

Läs mer om biståndsbedömning och hur du ansöker

Om du beviljas hemtjänst

Biståndshandläggaren meddelar hemtjänsten om vilken hjälp som har beslutats för dig. Det kan vara flera olika insatser.

Personal från hemtjänsten kontaktar sedan dig för att tillsammans med dig komma överens om hur och när hjälpen ska utföras. Det är viktigt att du berättar för oss om hur just du vill ha insatserna utförda.

När vår överenskommelse är klar skriver vi ner detta i en genomförandeplan som du skriver under. Den ligger sedan som grund för den personal som ska arbeta hemma hos dig så att du får den hjälp du behöver.

Vi erbjuder också en kontaktperson från personalen som du kan vända dig till. Du är också alltid välkommen att kontakta enhetschefen för din hemtjänst med frågor eller synpunkter. Rätt kontaktuppgifter får du av oss när vi påbörjar vår service hos dig.