Måltider

Om du har svårt för att handla din mat på egen hand, kan hemtjänsten hjälpa till. Du kan också få färdiglagad middag hem till dig.

Att få hjälp med såväl middagsleverans och övrigt gällande måltider, är insatser som du behöver ansöka om och få beviljade. Biståndshandläggaren bedömer din ansökan.

Middagsabonnemang

Så här fungerar det:

  • Veckan innan, väljer du varje dags middag bland flera alternativ. Du väljer också om du önskar potatis, ris eller liknande som bas. Efterrätt ingår.
  • Hemtjänstpersonalen lämnar den varma maten hos dig varje dag
  • Behöver du inte ha ett helt abonnemang med matleverans varje dag, kan du ansöka om ett halvt.

Meny

Under länken nedan, hittar du de måltider som serveras idag. Du kan också välja att se innevarande och nästakommande veckas matsedel.

Övriga måltider

Om du också behöver hjälp med att handla och iordningsställa övriga måltider, kan hemtjänstpersonalen tillse detta.

Måltidsavgifter

Här kan du läsa mer om olika avgifter, till exempel för middagsabonnemang.

Här lagas maten

Vid äldreboendena Norrevång i Skåne-Tranås och Brinkehem i Brösarp tillagas dagligen mat till de boende och hemmaboende matgäster i närområdet.

Kastanjeskolans kök lagar mat till äldreboendena inne i Tomelilla och även till samlingslokalerna för äldre och hemmaboende matgäster. Kastanjeskolans kök lagar mat efter två olika matsedlar, en för skolan och en för äldreomsorgen.

Hållbarhet i måltidsverksamheten

Mat från grunden

Kommunens Måltidsverkstad jobbar för att tillaga maten nära matgästerna. Maten ska i så stor utsträckning som möjligt lagas från grunden istället för att hel- och halvfabrikat används.

Lokala råvaror

Råvarorna som används är till stor del svenska och en hel del är närproducerat från lokala leverantörer. Även när vi köper från grossister väljer vi i första hand livsmedel från lokala leverantörer.

Minska klimatpåverkan

Våra matsedlar är klimat- och säsongsanpassade och vi arbetar aktivt för att minska användningen av plast. Plast och aluminium byts ut mot mer hållbara och miljövänliga material. Alla kök källsorterar.

Måltidsverksamhetens arbete med minskat matsvinn har pågått under många år och förutom matgästernas tallrikssvinn, följs även serveringssvinnet och beredningssvinnet upp.

De olika köken samverkar för att lära av varandra och vi följer upp vårt arbete regelbundet.

Läs mer om Måltidsverkstan här.