Tandvård

Om du har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, kan du ha rätt till så kallad uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Med omfattande avses personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten. Med varaktighet menas behov som förväntas kvarstå minst ett år.

Ett intyg om rätt att få nödvändig tandvård utfärdas av biståndshandläggare, LSS handläggare och särskilt utsedda distriktsköterskor i kommunen.

Kontakta dessa via kontaktcenter Tomelilla direkt.