Avgifter för stöd utanför hemmet

Här hittar du information om vad de olika omsorgstjänsterna kostar och hur vi räknar ut vad du som använder dem, ska betala.

Avgifterna för omsorg, ska inte vara så höga att du inte har råd med andra nödvändiga utgifter. Därför räknas ett utrymme fram baserat på din inkomst.

Så räknas ditt avgiftsutrymme ut

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov som exempelvis mat, kläder, tandvård, hemförsäkring. Beloppen utgår från Konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. Minimibeloppen beror på ålder och familjesammansättning.

Förbehållsbelopp består av ditt minimibelopp plus dina faktiska boendekonstnader. Din inkomst minus förbehållsbeloppet, bildar ditt avgiftsutrymme. Beroende på hur stort det är, beräknas dina avgifter. Vissa omsorgsavgifter har ett maxtak, medan andra har ett fast belopp.

Därför kommer du att behöva lämna in dina inkomstuppgifter till oss när du börjar använda någon av våra omsorgstjänster. Förmögenhet räknas inte in, men eventuell avkastning räknas som inkomst. Bostadsbidrag, räknas också in. Är ni fler i hushållet med inkomster, läggs de samman och fördelas i beräkningen.

Förändras din inkomsten, behöver du informera om det. Den avgift du ska betala, omprövas varje år.

Du betalar dina avgifter månadsvis i efterskott med faktura från kommunen.

Hemtjänst och hemsjukvård 2024

Avgift för hemtjänst och hemsjukvård beräknas enligt maxtaxa och kan bli som högst 2 575 kronor i månaden.

Nivå

Schablontid

Avgift (max)

0

mindre än en timma

415 kr

1

1-3 timmar i månaden

824 kr

2

4-9 timmar i månaden

1 673 kr

3

10 timmar eller mer

2 575 kr

Tillfällig

hemsjukvård


460 kr

Middagsabonnemang till hemmet 2024

Typ


Helt middagsabonnemang

I abonnemanget ingår en måltid per dag inklusive

leverans till hemmet samtliga dagar i månaden.

2 820 kr/månad

Halvt middagsabonnemang
I abonnemanget ingår en måltid inklusive

leverans till hemmet 15 dagar i månaden.

 

1 410 kr/månad

Trygghetslarm 2024

Typ

Avgift

Grundavgift

366 kr/månad

Samtalsavgifter (ingår inte i maxtaxa)

61 kr/månad

Installationsavgift

366 kr

Hjälpmedel 2024

Typ

Avgift

Hyra av hjälpmedel

97 kr/månad

Hämtning av hjälpmedel

486 kr

Avlösarservice/ledsagarservice 2024

30 kr/timma

Dagverksamhet Vännen 2024

49 kr/dag

Omsorgsavgift särskilt boende 2024

2575 kr/månad

Hyra särskilt boende

Kontakta aktuellt boende för aktuella hyreskostnader.

Måltidskostnader särskilt boende 2024

Kostnaderna för måltider när du bor på särskilt boende, ingår inte i maxtaxan.

Måltid

Avgift

frukost

41 kr/portion

middag inklusive efterrätt

84 kr/portion

eftermiddagskaffe

21 kr/portion

kvällsmat

41 kr/portion

måltidsabonnemang

4 080 kr/månad

Omsorgsavgift och mat korttidsboende

182 kr/dygn