Ledsagning

En ledsagare följer med och ger dig stöd när du ska göra olika ärenden.

Ledsagarservice enligt LSS

Ledsagarservice ska underlätta för dig att ta dig till och att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Servicen är individuell. Insatsen är behovsprövad. Vill du ansöka om ledsagare vänder du dig till LSS-handläggaren.

Vill du ansöka om ledsagare under resa vänder du dig till färdtjänsthandläggare på Skånetrafiken.