Daglig verksamhet

Målet med daglig verksamhet är att du ska få möjlighet till en meningsfull och utvecklande sysselsättning.

För att kunna arbeta med daglig verksamhet behöver du vara i yrkesverksam ålder och inte ha annat arbete eller gå i skola samtidigt. I den mån det är möjligt har du medbestämmande och inflytande i den dagliga verksamhetens utformning.

I Tomelilla kommuns dagliga verksamhet finns det olika arbetsgrupper. Under arbetstid är du försäkrad av kommunen.

Västergatan

På Västergatan fokuserar vi på kommunikation och sinnesstimulering. Exempel på aktiviteter är bakning, utflykter, musik och rörelse.

Det finns snoezelrum med ljud- och ljuseffekter för att stimulera sinnena. Det finns handledare som ger dig stöd när du behöver.

Löparegatan

Löparegatan består av olika arbetsgrupper i samhället och i våra lokaler på Löparegatan. Det finns alltid handledare som ger dig stöd när du behöver och önskar.

Tvätt

Gruppen hämtar smutstvätt i olika verksamheter, därefter ska plaggen tvättas, hängas upp, strykas, vikas ihop och packas i lådor.

Packning

Vi samarbetar med företag som ger oss arbetsuppgifter, exempelvis paketering, sortering och montering av olika produkter.

Packningsgruppen tillverkar även servetter med personliga tryck för försäljning. Läs mer om våra personliga servetter.

Service

Servicegruppen hämtar källsorteringskärl på boende, kommunhus och företag som sedan töms på återvinningsstationen.

Erikshjälpen

Gruppen är i Erikshjälpens lokaler och arbetet innebär att man packar upp, sorterar och prissätter olika varor.

Skapande

Gruppen arbetar i skapa-projekt med olika material, exempelvis färg, lera, pärlor med mera. Vi försöker också att återbruka och återskapa olika material.

Kommunens café

På cafét bereder vi bullar och sallader till försäljning. Vi kokar även kaffe, diskar och torkar av bord i matsalen.

Butik

Gruppen arbetar i butik. Arbetsuppgifterna kan vara att packa upp och fronta varor, köra kundvagnar och ta bort tomlådor.

Bollerupsgruppen

Du har ditt dagliga arbete på Bollerups lantbruksinstitut.

På sommarhalvåret består arbetet av park- och trädgårdsarbete som gräsklippning, skyffling, räfsning och röjning.

På vinterhalvåret arbetar du ute i Norratorpsskogen och utför olika arbetsmoment. Det kan vara att dra fram grenar som sågats ner och ska flisas, stamma upp träd och plantering av ny skog.Det finns alltid handledare som ger dig stöd när du behöver och önskar.

Anpassad arbetsplats

Du och en arbetskonsulent gör en kartläggning tillsammans om vad du har för önskemål, behov och intressen. På en anpassad arbetsplats arbetar du tillsammans med personalen på arbetsplatsen, detta kallas praktikplats. Du kan praktisera på olika arbetsplatser med olika arbetsuppgifter. Praktikplatsen kan formas så att uppgifter och arbetstakt ska passa dig.

Att ha en praktik på en arbetsplats ställer vissa krav på dig. Det är viktigt att du kan vara självständig. Det är viktigt att du kan sköta tider och kontakter. På arbetsplatsen har du en handledare som hjälper till och stöttar. Arbetskonsulenten hjälper dig och personalen på arbetsplatsen och träffas för stöd och uppföljning på arbetsplatsen.