Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan vara en möjlighet till miljöombyte och gemenskap med andra. Det kan också vara ett sätt för anhöriga att få möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan också vara en träning inför en flytt till eget boende. Korttidsvistelse kan erbjudas under kortare och längre tid och under dygnets alla timmar.

Korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna i Tomelilla kommun

Korttidsvistelsen finns på Dalgatan 3 i Tomelilla. Här är det nära till både skog, lekplats och grillmöjligheter. Korttiden har öppet alla dagar dygnet runt effter behov. Här finns utbildad personal som arbetar utifrån de behov som finns.

På korttiden har du tillgång till ett eget rum eller utrymme. Du får möjlighet att träna på aktiviteter och vi lagar all mat tillsammans! Här har du möjlighet till både individuella aktiviteter och gruppaktiviteter och på helgerna har vi tillgång till buss.