Parkeringstillstånd

Om du har betydande svårigheter att gå, kan du ansöka om parkeringstillstånd för att få närmare mellan den parkerade bilen och färdmålet.

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade eller på andra ställen under vissa premisser, ska man ha stora gångsvårigheter. Läkarintyg måste skickas med för att styrka ansökan.

Funktionsnedsättningar eller sjukdom som inte innebär att man har problem med att gå, beviljas normalt inte parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser. Exakt hur och var det ger en utökad rätt att parkera, hittar du på Transportstyrelsens webbplats under länken längst ner på denna sida. Det följer också med beslutet om din ansökan beviljas.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av den som fått det. Missbrukas parkeringstillståndet, kan det komma att dras in.

Parkeringstillstånd för passagerare med rörelsehinder

Under vissa förutsättningar kan du som passagerare med rörelsehinder få parkeringstillstånd. Där bedöms svårigheterna att invänta chauffören vid en plats och du måste med hjälp av läkarintyg styrka din oförmåga att sitta själv och vänta en liten stund.

Exempel på skäl som kan bedömas giltiga utöver ett rörelsehinder:

  • fallrisk även sittande
  • mycket svag röst
  • dåligt minne
  • kramp/hjärt/lung-sjukdomar som kan behöva snabb hjälp/behandling

Chauffören får stanna på en handikapparkering, men måste sedan parkera om bilen.

Även om du inte bedöms fullt uppfylla villkoren för ett parkeringstillstånd som passagerare, finns ett allmänt undantag i Trafikförordningen som kan vara till hjälp. Vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får föraren stanna och parkera ett fordon trots att det finns förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Det gäller dock endast om omständigheterna kräver det och om man iakttar särskild försiktighet. I många fall kommer man då mycket närmare dit man ska. Föraren kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan hen därefter parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats

Hur söker jag parkeringstillstånd?

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Till ansökan bifogar du ett läkarintyg samt ett aktuellt foto på dig själv. Tänk på att om din ansökan inte innehåller det som efterfrågas, tar handläggningen längre tid.

Ett separat läkarintyg kan ersätta den sida i ansökan som är avsedd för intygsskrivande läkare. Har du en psykisk sjukdom eller en ovanlig diagnos som påverkar dina rörelsemöjligheter, kan det också krävas intyg från specialistläkare.

I intyget ska det tydligt beskrivas hur sjukdomen påverkar rörelseförmågan. Läkaren ska ange om du kan ansöka som förare eller passagerare. Läkaren ska beakta det som står i Körkortslagen (SFS 1998:488 10 kap 5 §).

Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare. Det tar ungefär fyra veckor att få besked. Du kan överklaga vårt beslut hos Länsstyrelsen om din ansökan blir avslagen.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år åt gången. Du måste söka på nytt när det är på väg att gå ut, det förnyas alltså inte per automatik.

Om du använder blankett för ansökan, ska den tillsammans med läkarintyg och foto skickas eller lämnas till kontaktcenter Tomelilla direkt i kommunhusets reception (adress nedan).

Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Väljer du att använda vår e-tjänst, bifogar du intyg och foto digitalt i tjänsten.